För investerare

En affärsidé som kräver forskning eller ytterligare finansiering

POTKURI erbjuder en möjlighet att utveckla och utforska bärkraften hos en potentiell affärsidé på ett kostnadseffektivt sätt. Vårt expertnätverk består av personer med universitetsbakgrund och framtida ledare. Dessutom kan du via oss nätverka med investerare och andra aktörer i branschen.

Mainospaikka

Behöver du hjälp med att avgöra om en affärsidé är genomförbar? POTKURIs högkvalitativa och kompetenta nätverk gör det möjligt för dig att bedöma potentialen och lönsamheten i din investeringsidé. Vi sätter ihop ett team från vårt nätverk för att identifiera risker, möjligheter och lönsamhet i din affärsidé.

Dessutom erbjuder POTKURI-investerare kontakter för att öka värdet på din affärsidé eller investering. Om du är i behov av ytterligare finansiering, en ny investeringsidé för att avgöra om din investeringsidé är lönsam eller nya kontakter och ett bredare nätverk, kontakta oss!

Yhteistyökumppanimme

©2022 POTKURI Investments Oy