Yrityksille

Kustannustehokkaita palveluita tinkimättömällä asenteella

POTKURIN korkeakouluopiskelijoista koostuvan osaajaverkoston jäsenet on valittu tarkasti ja ammattitaidolla vastaamaan liike-elämän tarpeita. Valintakriteereihin kuuluvat mm. yrittäjähenkinen ja motivoitunut asenne, edellytykset kehittää liiketoimintaa sekä hyvä opintomenestys. Osa heistä on jo valikoitunut osaksi startup-projektejamme, joten meillä on hyvä näkemys heidän soveltuvuudestaan eri tehtäväprofiileihin.

Mainospaikka

Rekrytointi

POTKURIn korkeakouluopiskelijoista koostuva osaajaverkosto tarjoaa ratkaisun entry-positioiden sekä trainee-ohjelmien raskaisiin rekrytointiprosesseihin. POTKURIN osaajaverkoston jäsenet on valittu tarkasti ja ammattitaidolla vastaamaan liike-elämän tarpeita. Valintakriteereihin kuuluvat mm. yrittäjähenkinen ja motivoitunut asenne, edellytykset kehittää liiketoimintaa sekä hyvä opintomenestys.

Asiakasyrityksenämme pääsette hyödyntämään POTKURIn osaajaverkostoa rekrytointitarpeisiinne. Viestimällä meille yrityksenne odotukset etsimme teille rajatun määrän tehtävään soveltuvia kandidaatteja, jotka kaikki täyttävät POTKURIn osaajaverkoston valintakriteerit. Osa heistä on jo valikoitunut osaksi startup-projektejamme, joten meillä on hyvä näkemys heidän soveltuvuudestaan eri tehtäväprofiileihin. Yrityksenne rekrytointiprosessi helpottuu valitessanne osaajanne POTKURIn osaajaverkostosta – se on kustannustehokasta, nopeaa ja laadukasta.

Muut palvelut pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi

Tarjoamme myös kustannustehokkaita selvitys -ja tutkimuspalveluita pk-yritysten tarpeisiin. Korkeakouluopiskelijoista koostuva verkostomme koostuu eri alojen tulevaisuuden huippuosaajista, joita yrityksenne voi hyödyntää liiketoiminnan kehitykseen. 

Palveluitamme ovat esimerkiksi:
  • Gradutoimeksiannot
  • Markkinatutkimus
  • Vastuullisuusanalyysi

POTKURIn tutkimuspalveluiden avulla selvitätte yrityksenne liiketoiminnan ja markkinoiden potentiaalia. Taitavia ja osaavia opiskelijoita hyödyntämällä saatte yrityksestänne objektiivisen, ajankohtaisen sekä innovaativisen katsauksen, jonka perusteella voitte tarvittaessa kehittää liiketoimintaanne. Laadukas ja motivoitunut osaajaverkostomme takaa yrityksellenne projektista riippumatta laadukkaan ja yksilöllisen palvelun. Lisäksi autamme myös pk-yrityksiä liiketoiminnan kehitykseen kohdistettujen yritystukien hakemisessa, jolloin pienempien yritysten kannattaa hyödyntää osaajaverkostoamme liiketoimintansa kasvattamiseen – kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Yrityksellänne on myös mahdollisuus mainostaa tuotettanne tai palveluanne kohdennetusti verkostollemme tai tietylle ryhmälle yhteisössä. Mikäli yrityksellänne on tarvetta kohdentaa markkinointia POTKURIn osaajaverkostolle, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Rekrytointiprosessi

IDEAALIPROFIILI

Selvitämme asiakkaan odotukset positioon ja kandidaattiin liittyen.

PROFILOINTI

Etsimme tietokannastamme profiiliin sopivia kandidaatteja ja tutustumme heihin tarkemmin.

HAASTATTELU

Tapaamme potentiaalisiin kandidaatteja etäyhteyden välillä, minkä perusteella raportoimme heistä asiakasyritykselle.

TYÖSOPIMUS

Ehdottamamme kandidaatit siirtyvät asiakkaan haastatteluprosessiin. Yhtiö valitsee ehdotetuista henkilöistä heille parhaan ehdokkaan – kustannustehokkaasti, vaivattomasti, laadukkaasti.

Yhteistyökumppanimme

©2022 POTKURI Investments Oy