POTKURI investerar i framtida talanger och idéer för att skapa ett mera innovativt samhälle.

För studenten

Är du nyfiken, modig och företagsam universitetsstuderande eller en motiverad framtida stjärna som just tagit examen? Behöver du extra inkomst och möjlighet att utveckla ditt nätverk med näringslivets beslutsfattare eller har du en egen affärsidé som behöver stöd eller finansiering?

För företag

Letar ditt företag efter universitetsstuderande eller nyutexaminerade med arbetserfarenhet , för anställning eller kortare projekt? POTKURI ger ditt företag möjlighet att utnyttja ett omfattande nätverk av talang för att stöda din verksamhet.

För investerare

Har du en affärsidé som kräver forskning eller ytterligare finansiering?
Om os

Teemu Hakkala

050 438 8960

teemu@potkuri.com

Oskari Koskela

050 327 0101

oskari@potkuri.com

POTKURI Investments Oy

Y-tunnus: 3298793-8

contact@potkuri.com

Vår partner

©2022 POTKURI Investments Oy